Bestuur

Jan Hibma
Voorzitter
06 53381508
baarderbuorren@hetnet.nl

Reino Tolsma
Secretaris
0517 641999 / 06 20476251
rftolsmaoosterbaan@hotmail.com

Michel Jorna
Penningmeester
0517 641611 / 06 51834543
michelpanne@gmail.com

vacant

vacant

Westrijdsecretaris:
Gosse Wijbenga – 0517 641249 / 06 11293438