Bestuur

Jan Hibma
Voorzitter
0517 235557
baarderbuorren@hetnet.nl

Reino Tolsma
Secretaris
0517 641999
rftolsmaoosterbaan@hotmail.com

Michel Jorna
Penningmeester
0517 641611
michelpanne@gmail.com

vacant

vacant