Bewaarkatern seizoen 2021-2022

Hierbij een link van het bewaarkatern van het seizoen 2021-2022.
Hierin staat alle informatie omtrent het begin van het seizoen.
De gegevens worden zo snel mogelijk op deze site verwerkt. 
Deze link is tot en met zondag 15 augustus a.s. op te vragen!!!
 
Mochten hier nog vragen over zijn dan horen wij dit graag.
De link is ook naar alle leden of ouders van leden verstuurd!
Als je belang hebt bij een papierenversie, neem even contact op met Reino.
 
Met vriendelijke groeten,
namens het bestuur van v.v. Arum,
Reino Tolsma-Oosterbaan
secretaresse
10 augustus 2021