Gebruik Kunstgrasveld i.v.m. rubbergranulaat

Het bestuur van v.v. Arum is, net als velen die verbonden zijn aan onze club, verontrust over de berichtgeving rondom het voetballen op kunstgrasvelden met rubbergranulaat. Diverse onderzoeken, al dan niet objectief, tonen verschillende resultaten.

De v.v. Arum heeft besloten om net als de K.N.V.B. de uitkomsten van het RIVM af te wachten om daarna eventueel maatregelen te nemen. Deze uitkomsten verwachten we mits/eind december.

U bent als speler/ouder uiteraard vrij om te beslissen of u of uw kind al dan niet voetbalt tot er meer duidelijkheid is. De v.v. Arum heeft helaas niet de mogelijkheid om alle trainingen en pupillen wedstrijden te verplaatsen naar de grasvelden op ons complex en zal de keuze van de leden respecteren.

Het bestuur zal u op de hoogte houden van nieuwe ontwikkelingen.

mvg
Het bestuur van de v.v. Arum

9 december 2016