Arum 35+

Arum 35+ (seizoen 2022-2023)
Trainer: Hein Frietema/Pieter Tolsma
Leiders: Anno van der Veen en Thon van Loon

Spelers: Meindert de Boer, Thon van Loon, Theo Schippers, Jouke Kuipers, René van der Veen, Francis van der Heuvel, Ruurd Boersma, Tjerk Postma, Anno van der Veen, Douwe Boonstra, Robert Rinia, Willem Overal, Douwe Gerlofsma, Ronald Reinsma, Mark Reinsma, Julius de Snoo, IJsbrand Dijkstra en Hans Dijkstra.


Foto van seizoen 2019-2020!