Arum 35+

Arum 35+ (seizoen 2018-2019)
Leiders: Anno van der Veen en Thon van Loon

Spelers:
Meindert de Boer, Thon van Loon, Johan Velting, Theo Schippers, Jouke Kuipers, René van der Veen, Francis van der Heuvel, Ruurd Boersma, Tjerk Postma, Michel Jorna, Anno van der Veen, Douwe Boonstra, Robert Rinia, Henk de Bruin, Willem Overal, Douwe Gerlofsma, Ronald Reinsma en Riemer Visser.