Arum 35+

Arum 35+ (seizoen 2023-2024)
Trainer: Hein Frietema/Pieter Tolsma
Leiders: Anno van der Veen

Spelers: Meindert de Boer, Theo Schippers, Jouke Kuipers, René van der Veen, Francis van der Heuvel, Ruurd Boersma, Tjerk Postma, Anno van der Veen, Douwe Boonstra, Robert Rinia, Willem Overal, Douwe Gerlofsma, Ronald Reinsma, Mark Reinsma, Julius de Snoo, IJsbrand Dijkstra en Hans Dijkstra.


Foto van seizoen 2019-2020!