Sponsoring bij de v.v. Arum (nieuwe opzet)

Sponsoren v.v. Arum: Nieuwe opzet!
Op de ledenvergadering van 2022 werd door de leden het plan voor een nieuw sponsorsysteem binnen de v.v. Arum goedgekeurd. We, bestuur en sponsorcommissie, wilden dit al eerder invoeren maar door de
eerdergenoemde crisis hebben we dit bewust uitgesteld.
Maar hier is dan de uitleg over de nieuwe zogenaamde Sponsorgroep v.v. Arum.
De laatste seizoenen hebben we inmiddels al wel een aantal teams in nieuwe shirts gestoken
met daarop de naam Sponsorgroep v.v. Arum. Zo spelen de 35+, De twee Dames teams, It Tredde, de JO17-1, JO12-1, JO11-1, JO10-1 en de JO07-1 inmiddels al in Sponsorgroep v.v. Arum shirts.

Wat willen we met sponsoring?

Sponsoring stelt ons in staat om financieel gezond te blijven en het profiel van VV Arum als
open en toegankelijke vereniging te behouden. De middelen zetten we in voor zaken als het
onderhoud van het terrein, activiteiten voor de jeugd, de familiedag of de aanschaf van
ballen en ander materiaal voor de jeugd.

Wat kunt u van ons verwachten?
Door VV Arum te sponsoren maakt een grote groep mensen kennis met de naam van uw
bedrijf of product en uw inspanningen voor de vereniging.
Met elke sponsor maken we vooraf afspraken over de vorm en invulling van sponsoring en
leggen indien gewenst dit vast. We bieden een ruime keus aan sponsormogelijkheden aan en
in overleg kan er ook maatwerk geleverd worden, dit gaat dan in overleg met de
sponsorcommissie en/of bestuur.

De sponsorcommissie

Binnen de vereniging is de sponsorcommissie het aanspreekpunt voor de sponsors van VV
Arum. Dit gebeurt in nauwe samenspraak met het bestuur van de vereniging.

SPONSORVORMEN BIJ VV ARUM:
Er zijn diverse vormen van sponsoring mogelijk bij VV Arum:
– Hoofdsponsoring
– Diverse sponsor pakketten
– Sponsoring van individuele elementen zoals prijzen draaiend rad, prijzen
programmaboekje of speciale evenementen
Hieronder worden deze vormen nader uiteengezet:

HOOFDSPONSORING
Hoofdsponsoring bij VV Arum is maatwerk. In nauw overleg met u komen we tot een pakket
aan mogelijkheden. We denken hierbij aan
● Shirtsponsoring van het 1e elftal (Broekje en Shirt).
● Trainingspakken (presentatiepak) optie
● Inloop truien en inloopshirts optie
● Tassen optie
● Reclame bord hoofdveld VV Arum: 1 x 3.05 x 0.65 meter (dikte 6 mm Trespa o.g.)
● Balsponsor voor minimaal 1 wedstrijd in het jaar.
● Logovermelding op het wedstrijdprogramma boekje
● Logovermelding op het scorebord van de VV Arum (hoofdveld)
● Logovermelding op de website www.vvarum.nl met doorlinken
● Speciale vermelding in Clubblad. (verschijning 1x per seizoen)
Overige opties:
● Vlag van de sponsor op het sportcomplex (nieuwe optie)
● Logovermelding op het televisiescherm in de kantine (nieuwe optie)
● Entree tijdens alle thuiswedstrijden van het eerste elftal.
Na overleg met u en het vaststellen van het definitieve pakket maken we een individuele
prijsafspraak (voorstel €2500 / jaar)

SPONSOROPTIES:
Sponsorpakket A:
● 75% Shirtsponsor sponsorgroep (toelichting zie bijlage A)
● Reclame bord hoofdveld VV Arum: 1 x 3.05 x 0.65 meter (dikte 6 mm Trespa o.g.)
● Balsponsor voor minimaal 1 wedstrijd per jaar, het gehele jaar wordt u vermeld in de balsponsor hoek in de kantine, zie bijlage B
● Logovermelding op de website www.vvarum.nl met doorlink + naam op homepage.
● Logovermelding op hoofdpagina website www.vvarum.nl
● Naamsvermelding in het programmaboekje van de thuiswedstrijden.
● Contractduur: 3 seizoenen
● Tarieven: € 225,- / Jaar, dit bestaat uit bovenstaande reclame.
– Aanschaf Reclamebord
Deze rekening ontvangt u rechtstreeks van het reclamebureau i.v.m. de Btw.
– Jaarlijkse kosten reclame
Deze rekening ontvangt u van de VV Arum.

Sponsorpakket B:
● 50% Shirtsponsor sponsorgroep (toelichting zie bijlage A)
● Reclame bord hoofdveld VV Arum: 1 x 3.05 x 0.65 meter (dikte 6 mm Trespa o.g.)
● Balsponsor voor minimaal 1 wedstrijd per jaar, het gehele jaar wordt u vermeld in de
balsponsor hoek in de kantine, zie bijlage B
● Logovermelding op de website www.vvarum.nl met doorlink + naam op homepage.
● Naamsvermelding in het programmaboekje van de thuiswedstrijden.
● Contractduur: 3 seizoenen
● Tarieven: € 175,- / Jaar, dit bestaat uit bovenstaande reclame.
– Aanschaf Reclamebord
Deze rekening ontvangt u rechtstreeks van het reclamebureau i.v.m. de Btw.
– Jaarlijkse kosten reclame
Deze rekening ontvangt u van de VV Arum.

Sponsorpakket C:
● 25% Shirtsponsor sponsorgroep (toelichting zie bijlage A)
● Reclame bord hoofdveld VV Arum: 1 x 3.05 x 0.65 meter (dikte 6 mm Trespa o.g.)
● Logovermelding op de website www.vvarum.nl met doorlink + naam op homepage.
● Naamsvermelding in het programmaboekje van de thuiswedstrijden.
● Contractduur: 3 seizoenen
● Tarieven: € 120,- / Jaar, dit bestaat uit bovenstaande reclame.
– Aanschaf Reclamebord
Deze rekening ontvangt u rechtstreeks van het reclamebureau i.v.m. de Btw.
– Jaarlijkse kosten reclame
Deze rekening ontvangt u van de VV Arum

Sponsorpakket D:
● 10% Shirtsponsor sponsorgroep (toelichting zie bijlage A)
● Balsponsor voor minimaal 1 wedstrijd per jaar, het gehele jaar wordt u vermeld in de
balsponsor hoek in de kantine, zie bijlage B
● Logovermelding op de website www.vvarum.nl met doorlink + naam op homepage.
● Naamsvermelding in het programmaboekje van de thuiswedstrijden.
● Contractduur: 3 seizoenen
● Tarieven: € 60,- / Jaar, dit bestaat uit bovenstaande reclame.
– Jaarlijkse kosten reclame
Deze rekening ontvangt u van de VV Arum

ANDERE VORMEN VAN SPONSORING
Naast de bovengenoemde opties zijn er ook andere sponsorvormen mogelijk. Deze worden
hieronder toegelicht.
Sponsoring prijzen voor:
– Prijzen draaiend rad (aantal keer per jaar)
– Prijzen (1 t/m 4) verloting programmaboekje (elke thuiswedstrijd)
– Prijzen Toernooien Jeugd (o.a. Sportman van het Jaar)
– Sponsor standenborden kantine.
* Voor deze vorm van sponsoring kunt u contact opnemen met de Sponsorcommissie:
sponsor@vvarum.nl