Commissies

Wedstrijdsecretariaat
Wedstrijdsecretaris: Gosse Wijbenga – 0517 641249 / 06 11293438
Wedstrijdbriefje: Pieter Tolsma – 06 20983473

Consul:
Jan Hibma – 06 53381508

Jeugdbestuur
Voorzitter: Gosse Wijbenga – 0517 641249 / 06 11293438
Secretaris: Rainier v.d. Veen – 06 13783360
Algemeen Lid: vacature

Technische commissie
Gosse Wijbenga – 0517 641249 / 06 11293438 (algemeen)
Michel Jorna – 06 51834543 (1e + dames)
Francis v.d. Heuvel – 06 23945582 (35+ en 2e en 3e)
Pieter Tolsma – 06 20983473 (JO17-1 en JO07-1)
Anno v.d. Veen – 06-50872496 (JO12-1, JO11-1 en JO10-1)
Gosse Douna – 06 26923516 (JO13-1 en JO15-1)
Hylke Zijlstra – 06 18090584 (JOO9-1)

Jeugdcommissie
Wessel Hibma – 0629896674
Migchiel Anema – 0627875053
Jorrit Tolsma – 0631312254
Sjoerd Anema – 0621602766

Materiaalcommissie
Nico Bruinsma – 06 10313969
Pieter Tolsma – 06 20983473 (kleding)
Tom Idsinga – 06 15284582
Marjan de Jong – 06 46571601

Sponsorcommissie
Maria Bijlsma – 06 21532089
Michel Jorna – 06 51834543
Vacature
sponsor@vvarum.nl

Commissie Media en Clubblad
Reino Tolsma – 06 20476251 (website, facebook, clubblad)
rftolsmaoosterbaan@hotmail.com
Pieter Tolsma – 06 20983473 (website, de Skille en krant)
Rainier van der Veen – 06 13783360 (facebook en diversen)
Hendrika van der Heide – 0517 393974 (clubblad)

Klaverjassen
Berber van IJs – 06 54906687

Terreinverzorging
Douwe Tolsma – 0517 641934