Club van 50

Pieter Tolsma

Michel JornaRedmer BrouwerNico Bruinsma
& Lisanne Okkinga
Ruurd van Slageren
Dirk SieswerdaJos ReinsmaNick van DorsselaerKrist HibmaSibold Jellema
Jan S. HibmaArjan van der ZeeJan Bauke TolsmaJulius de Snoo &
Dianne Draaisma
Tim & Marchien
Piet & Anneke WestraPeter-Gerard de VriesMark ReinsmaWessel & WesselLieuwe & Reino Tolsma
Johannes van IJsHidde ReinsmaLammert WagenaarEdwin WittinkRuurd, Jurjen & Dirk Henk
Rory LetterDe FaamGerm & MariaSander & Bouke WillemMarwin & Martijn
M & M
Pier Bruinsma

Wat is de club van 50?
De club van 50 wordt een groep mensen/leden die de vereniging VV Arum een warm hart toedragen en daarvoor op vrijwillige basis per jaar een bedrag van €50,- sponsoren. De inkomsten uit deze club worden besteed aan activiteiten voor o.a. de jeugd (ca. 2/3) of andere doeleinden binnen de vereniging.

Wie kunnen er lid zijn van de club van 50:
Alle leden, maar ook ouders van (jeugd)leden en in het algemeen mensen die de VV Arum een warm hart toedragen.

Wat gebeurt er met het geld?
Elke donateur/sponsor mag met suggesties komen waar het geld aan besteed kan worden. In overleg met het alle commissies en bestuur zal bepaald worden waar de gelden naar toe gaan. Op de jaarlijkse ledenvergadering zal een overzicht van inkomsten en bestedingen worden getoond.

Suggesties kunnen gemaild worden naar sponsor@vvarum.nl

Hoe kan ik lid worden?
Je kunt lid worden door het inschrijfformulier in te vullen en inleveren bij sponsorcommissie of een mail te sturen naar sponsor@vvarum.nl

Wat krijg je er voor terug?
– Vermelding van uw naam op het bord “Club van 50” in onze kantine.
– Vermelding op de website van de VV Arum. www.vvarum.nl
– Eeuwige dankbaarheid en roem.