Leiders & trainers

Trainers seizoen 2018-2019

Senioren 1:
Edwin Wittink – 06-51557633

Senioren 2:
Edwin Wittink – 06-51557633
Pieter Tolsma – 06-20983473
Douwe Boonstra – 06-20392427

Senioren 35+:
Pieter Tolsma – 06-20983473
Douwe Boonstra – 06-20392427

Dames 1:
Joris van Althuis – 06-21595171

JO19:
Pieter Tolsma – 06-20983473
Jouke Smidstra – 06-52723153

JO17:
Pieter Tolsma – 06-20983473
Jouke Smidstra – 06-52723153

JO15:
Reimer Strikwerda – 06-27320605
Jan Doedens – 06-20735155
Jan Vrieswijk – 0517-641520

JO13:
Michel Jorna – 06-51834543
Sake Bosch – 06-51299334
Geert Akkerman – 0517-850710

JO12:
Sake Bosch – 06-51299334
Geert Akkerman – 0517-850710
Michel Jorna – 06-51834543

JO11:
Lolke Bosch – 06-20613513
Jouke Kuipers – 06-37270994
Thon van Loon – 06-12240899 (2e training)

JO9:
Johan van IJs – 06-12204597
Maurice van der Harst – 06-11306036
Thon van Loon – 06-12240899 (2e training)

JO8:
Geert Akkerman – 0517-850710
Anno van der Veen – 06-50872496
Thon van Loon – 06-12240899 (2e training)

JO7:
Riemer Visser – 06-57575606
Elmer Nadema – 06-46441900

2e training start in maart

Leiders seizoen 2018-2019

Senioren 1:
Jos Reinsma – 06-52431788
Arjan van der Zee – 06-50872641

Senioren 2:
Gosse Wijbenga – 06-11293438
Rainier van der Veen – 06-13783360
Folkert Tolsma – 06-20268377

Senioren 35+:
Thon van Loon – 06-12240899
Anno v.d. Veen – 06-50872496

Dames 1:
Joris van Althuis – 06-21595171

JO19:
Pieter Tolsma – 06-20983473
Hans Dijkstra – 06-15205792

JO17:
Lieuwe Tolsma – 06-57374119
Jan Jarich Veldman – 06-51545548 (reserve)

JO15:
Reimer Strikwerda – 06-27320605
Jan Doedens – 06-20735155

JO13:
Michel Jorna – 06-51834543
Francis v.d. Heuvel – 06-23945582

JO12:
Doede de Vries – 06-57338118
Robert Rinia – 06-51212262

JO11:
Lolke Bosch – 06-20613513
Jouke Kuipers – 06-37270994

JO9-1:
Eize Douna – 06 20613513
Thon van Loon – 06 12240899
Denny van Eijk –

JO8:
Anno van der Veen – 06-50872496
Hendrik Dunnewind – 06-10069187

JO7:
Riemer Visser – 06-57575606
Elmer Nadema – 06-46441900