Opbrengst Grote Clubactie

De Grote Clubactie heeft het prachtige bedrag van 840 euro opgebracht. We willen alle gulle gevers, maar ook de mensen die de loten aan de man hebben gebracht, hartelijk dankzeggen!

17 januari 2018