82 jaar na dato!

Het was afgelopen vrijdag 1 november precies 82 jaar geleden dat de v.v. Arum werd opgericht. En het bestuur had gemeend om juist op deze vrijdag de jaarlijkse ledenvergadering te houden in de Herberg. In voorgaande jaren was de ledenvergadering altijd op woensdagavond. Historisch gezien was het wel een mooie avond qua belangstelling helaas niet.
Tijdens de vergadering bleek dat we er als v.v. Arum prima voor staan. maar liefst 150 leden telt de vereniging op dit moment en ook financieel gaat het goed. De penningmeester Michel Jorna had de financiële zaakjes goed op orde en stelde hem, na vier jaar, ook weer herkiesbaar. De voorzitter gaf hem voor de afgelopen vier jaar een bedankje in de vorm van de bloemetje.
Een ander hoogtepunt op de vergadering was de presentatie van de papieren versie van het jaarverslag door secretaresse Reino Tolsma-Oosterbaan. De voorzitter sloot om ongeveer 22.00 uur de vergadering.
Hieronder vind u de digitale versie van het jaarverslag seizoen 2018-2019


4 november 2019