Voetbal jij een partijtje mee?

Voetbal behoort tot de meest populaire sporten in Nederland. Ook in een dorp als Arum proberen wij, als bestuur van de plaatselijke voetbalvereniging, voetbal aantrekkelijk te maken en te houden vanaf een bepaalde leeftijdscategorie. Een sport die ooit begonnen is met teams bestaande uit jongens, maar waar nu ook de meisjes met plezier aan deelnemen. Hetgeen bevestigt dat binnen een dorp als Arum, maar ook in de aanliggende dorpen, de behoefte aanwezig is om zowel jongens als meisjes kennis te laten maken met de teamsport voetbal. Zoals ieder seizoen willen we ook nu weer nieuwe jeugdleden zien te werven, in de leeftijd van 5 tot 7 jaar. De eerste trainingen kunnen vrijblijvend worden bezocht, om zo uw kind te laten kennis maken met de sport voetbal. Nogmaals hieraan zijn géén kosten verbonden.

We starten met de eerste training op maandag 29 maart as. van 16:00 -16:45 uur, onder leiding van Esther Bogaard en Jacqueline Terpstra.

Voor eventuele vragen kunt u terecht bij: Gosse Wijbenga,
It Koekoekslân 1, tel: 06 1129343

26 maart 2021