Arum derde bij Fries Kampioenschap Voetbalkaatsen

Afgelopen zondag 25 juli j.l. werd traditie getrouw in Stiens het Fries Kampioenschap voetbalkaatsen gehouden. Op dit kampioenschap, “kaatsen met een voetbal”, dit jaar ook twee teams van de v.v. Arum. Beide parturen schopten het ver. Het partuur van Dani, Lammert en Wessel H. gingen echter in de eerste omloop door het oog van de naald. Ze stonden tegen een van de betere parturen op gegeven moment 5-2 en 6-0 achter. Maar via een Houdini ontsnapping wonnen ze ook nog. Bij de stand 5-5, was het Wessel die via vier opslagen/inschoppen de wedstrijd besliste. Het andere partuur, Jeroen, Tim en Jorrit, bereikten redelijk makkelijk de derde omloop. In die omloop hadden ze een staand nummer. Dani, Lammert en Wessel moesten bij de laatste vijf het onderspit delven tegen het favoriete Avanti. Dit partuur was later in de halve finale ook de tegenstander van het andere Arumer partuur. Maar ook Tim, Jeroen en Jorrit kon het niet bolwerken, ze verloren de eerste drie eersten op 6-6, tegen de latere winnaars en dus de Fries Kampioen 2021 Avanti. Toch mochten Tim, Jeroen en Jorrit namens de v.v. Arum een mooie derde prijs in ontvangst nemen. 

27 juli 2021