Start trainingen!

Volgende week, dus vanaf maandag 23 augustus, starten de trainingen voor alle teams. De senioren A-, B-selectie en O23 zijn inmiddels al begonnen. De JO19 & JO17 starten komende donderdag 19 augustus. Maar in principe gaat volgende week iedereen los. (met uitzondering van de nieuwe aanwas)
Zie:https://vvarum.nl/vv-arum/trainingsinfo/

Bewaarnummer
Er staan wat onduidelijkheden in het bewaarkatern. De JO13 en JO14 trainen niet op donderdagavond maar op woensdagavond in Achlum. En de trainingen JO17/JO19 starten op donderdag 19 augustus i.p.v. dinsdag 19 augustus!

Als er trainingen worden verplaatst de komende weken o.i.d.: Communicatie hierover,  gaat via leider en/of trainer!

17 augustus 2021