Jeugdsponsoractie Poiesz: 880 euro!

Zoals al eerder gemeld deden we dit jaar ook mee aan de Poiesz-actie. We hebben een prachtig bedrag, 880 euro, bij elkaar gespaard met de jeugdsponsoractie van de Poiesz. Bedankt iedereen die ons heeft gesteund met het sparen van de munten! En natuurlijk de Poiesz ook bedankt! 
(op de foto de v.v. Arum jeugdleden Hidde en Guus met de cheque)

9 mei 2022