Team indeling JO17 & JO15

Er staan een paar foutjes bij de teamindelingen wat betreft de JO17 en de JO15. En ook had daar het volgende nog bij moeten staan:

Team indelingen JO17 & JO15 onder enig voorbehoud.
I.v.m. het nog niet bekend zijn van de A-selectie voor het komend seizoen zijn de teamindelingen voor de JO17 & JO15 onder voorbehoud. Er kan nadat de A-selectie bekend is gemaakt, (eind augustus) nog geschoven worden met spelers.
Hieronder de (voorlopige) indeling zoals die in het bewaarkatern had moeten staan:

JO15:
Dennis Hijlkema
Stian Rinia
Jelte Hendriks
Ruben Palma
Tiemen Dijkstra
Niek Douna
Durk Jan Steringa
Rein Willem Velzen
Sander Yntema
Harmen Faber
Nynke Zijlstra
Dion Fokkema
Jan Bauke Douna
Jitse Bosch
Rudmer Koopmans

JO17:
Mathijs Buma
Rinnert Tolsma
Pieter den Breejen
Menno van der Veen
Roy de Vries
Marc Jorna
Rimmer Dijkstra
Thomas Tolsma
Jurre Bosch
Jan-Friso Anema
Jorrit Bosch
Andrys de Vries
Sander Kuipers
Harmen Zijlstra
Rudmer Faber

9 augustus 2022