Club Leafde (1)

Omdat de v.v. Arum dit seizoen, op 1 november j.l., 85 jaar bestaat (1937-2022) Zetten we elke maand (tot en met oktober 2023) een huidige vrijwilliger of oud-vrijwilliger van de v.v. Arum even in het zonnetje op deze site onder de titel: Club Leafde; Club Liefde. Omdat je dat natuurlijk als vrijwilliger vaak hebt voor je eigen club. Let wel! We doen dus een greep uit alle vrijwilligers die de v.v. Arum ooit heeft gekend!

Reino Tolsma-Oosterbaan
In het eerste deel van Club Leafde Reino Tolsma-Oosterbaan. Zij kwam voor het eerst in aanraking met de v.v. Arum via manlief, die bij Arum 1 “zat”, maar was daarna ook zelf jaren actief lid als keepster van het Dames team.

Ze deed in haar tijd als actief-lid al meerdere dingen voor de vereniging en trad vervolgens in 1995 toe tot het hoofdbestuur. Waarin ze 8 jaar zitting zou nemen. In die periode werd ze ook geïnterviewd door de krant, namelijk onder het item “Club Leafde”. Inderdaad we hebben de naam een klein beetje gestolen….
Ze had zitting tot en met 2003 (8 jaar) in het bestuur. Maar vervulde ook allemaal andere functies zoals o.a. het leiderschap van de jongste jeugd.
In 2016, na de bestuurscrisis, kwam ze weer in het bestuur. En nam zoals al eerder op deze site al vermeld afgelopen woensdag 23 november weer afscheid. Dus in totaal was ze 14 jaar bestuurslid en daarmee behoord ze zeker tot de top 10 van langst zittende bestuursleden.
Maar ze blijft actief binnen de v.v. Arum, want ze blijft in de Media Commissie (o.a. Twitter en Facebook) Verder doet ze de gehele ledenadministratie, blijft ze verantwoordelijk voor het bewaarkatern, het coördineren van het programmaboekje verkoop, het maken van de wedstrijdposters Arum 1, etc, etc, Dus nog heel actief!   
En ze zal ook vaak als supporter zaterdag middags langs de lijn zijn te vinden nu haar biede zoons in de senioren spelen.
Hieronder het artikel wat rond de eeuwwisseling in de krant stond over Reino en haar “Club Leafde”:

1 december 2022