Jitse Bosch Sportman van het Jaar

Na twee dagen spelletjes doen in de zaal, op het voetbalveld en in het zwembad (zie voor foto’s de facebook-site van Voetbalvereniging Arum) kon de jeugdcommissie op vrijdagmiddag 30 december, in De Trije te Franeker, de prijzen uitdelen voor de Sportman van het Jaar 2016.

Prijswinnaars jongste categorie:
1e prijs: Jitse Bosch
2e prijs: Jan Bauke Douna
3e prijs: Tijn Bijma

Prijswinnaars middelste categorie:
1e prijs: Liam van der Heuvel
2e prijs: Menno van der Veen
3e prijs: Rimmer Dijkstra

Prijswinnaars oudste categorie:
1e prijs: Kevin Buma
2e prijs: Germ Epema
3e prijs: Rinnert Tolsma

De pech-/aanmoedigingsprijs ging dit jaar naar Menno Johnson. Hij had zijn enkel verstuikt bij het hoogspringen.

(Zie voor alle foto’s van de prijswinnaars de facebook-site van Voetbalvereniging Arum)

 

 

 

 

 

30 december 2016