Onderling zaalvoetbaltoernooi

Voor iedereen die v.v. Arum een warm hart toedraagt is er op vrijdag 30 december a.s. een onderling zaalvoetbaltoernooi in ‘De Trije’ te Franeker. Iedereen vanaf 14 jaar kan hieraan meedoen. Aanvang 14.00 uur. Opgave kan t/m donderdag 29 december a.s. bij Jan Hibma, baarderbuorren@hetnet.nl of 06-29896674. De inleg is 5 euro.

Nieuw:
Bij voldoende animo zal er aan het einde van het toernooi nog een wedstrijd plaatsvinden voor iedereen (ouders en supporters) die denken nog tegen een bal aan te kunnen trappen (sportschoenen verplicht/opgave in de zaal bij Jan Hibma).

Zaalvoetbaltoernooi 2k16 30-12 pdf

20 december 2016