Renovatie hoofdveld

Iedereen heeft kunnen zien dat er hard gewerkt is aan het voetbalveld bij ‘De Bining’. De werkzaamheden zijn bijna klaar. Nu nog gras! Het veld is ingezaaid. Nu wachten tot het gras begint te groeien, waardoor we per september weer op dit veld kunnen voetballen en kaatsen.

Daarom willen we iedereen erop wijzen om de komende weken niet op het ingezaaide gras te komen (achterste veld)! Bij voorbaat dank voor je medewerking.

Met vriendelijke groet,
Sportstichting ‘De Bining’
Arum

7 juni 2017