Oud-bestuurslid Lammert S. Hilarides overleden

Afgelopen vrijdag 2 maart is op 82-jarige leeftijd oud-secretaris en oud-voorzitter van de v.v. Arum , Lammert Scheltes Hilarides overleden. Hij was in totaal 12 jaar bestuurslid van de v.v. Arum. In de periode 1957-1962 was Lammert secretaris en van 1962-1965 voorzitter. Lammert maakte  in 1979 als secretaris weer een comeback in het bestuur. Hij bleef tot 1983 deel uitmaken van het v.v. Arum bestuur.  Onder zijn leiding werd in 1962 het 25-jarig jubileum van de v.v. Arum gevierd. (zie foto). Lammert maakte in begin jaren zestig van de vorige eeuw qua leden topjaren mee.

Citaat uit het Jubileummagazine; “In de seizoenen na het jubileum stijgt het aantal leden tot boven de 100. Bijvoorbeeld het seizoen ’63-’64 had de v.v. Arum 104 leden (het jaar ervoor 65). Waarvan 61 van buiten Arum kwamen. De Pingjumer voetbalclub (P.V.C) was het seizoen ervoor te ziele gegaan. En dat leverde 9 nieuwe leden op uit dat dorp. Maar er voetbalden ook al een aantal Pingjumers bij v.v.. Verder speelden er 22 uit Witmarsum, 14 uit Kimswerd en 11 uit Achlum in Arum. In dat seizoen bezat Arum 3 senioren, twee A- en twee B-junioren teams. Maar na de oprichting van Stormvogels in 1964 en Mulier in 1967 (deze verenigingen gingen beide op zaterdag voetballen) ging het aantal leden weer behoorlijk achteruit. Met het dieptepunt in 1971 toen Arum nog maar 46 leden had. Waarvan 30 uit Arum zelf.”

Op de foto het bestuur 25-jarig jubileum: Met staand Jan Venema en Klaas Tolsma. Zittend penningmeester Nanne Sinnema,  Voorzitter Lammert S. Hilarides en secretaris Piet L. de Jong.

5 maart 2018