Birdaard en Franeker thuis

Komend Paasweekend komt Arum 1 tweemaal in actie. Op (stille) Zaterdag 31 maart thuis tegen Birdaard en op Paasmaandag 2 april thuis tegen de klokkendieven uit de voormalige academiestad Franeker. Op Paasmaandag is er na afloop “een gezellig samenzijn” met o.a. draaiend-rad en vele (Paas)prijzen. De vraag is pakt Arum ook dit weekend weer punten in het kader van “behoud van de 4e klasse”. Komt allen dit weekend naar sportpark de Bining. Aanvang van beide wedstrijden is om 14.45 uur! (zie beide aanplakbiljetten, hieronder)

28 maart 2018