Jan neemt afscheid

Onder grote belangstelling werd afgelopen woensdag 31 oktober tijdens de ledenjaarvergadering van de v.v. Arum afscheid genomen van voorzitter Jan Hibma. Sinds 2010 bestuurslid en het laatste jaar als voorzitter fungerend. Van penningmeester Michel Jorna kreeg Jan een bos bloemen, een v.v.v.-bon en een v.v. Arum paraplu. Secretaresse Reino Tolsma-Oosterbaan sprak Jan namens het bestuur toe en werd hij onder luid applaus van de meer dan 30 aanwezige (o.a. kader-, ere-)leden “uitgezwaaid”. Pieter Tolsma zal Jan opvolgen als voorzitter en Gosse Wijbenga (wedstrijdsecretaris) wordt tevens toegevoegd aan het bestuur, in een later stadium aangevuld met een extra bestuurslid.
Belangrijke mededelingen op de jaarvergadering waren o.a. het feit dat de v.v. Arum een kleding-webshop krijgt waar o.a. v.v. Arum trainingspakken en voetbaltassen e.d. kunnen worden besteld. Maar daarover later meer.
De inmiddels 80 jarige terreinknecht Douwe Tolsma krijgt een nieuwe “kalkwagen” (met accu).
Verder kwamen alle commissies nog even aan het woord en kon Jan Hibma als afscheidnemende voorzitter (hij blijft wel consul) concluderen dat we als v.v. Arum “goed bezig zijn” met z’n allen.

En gaan we met een goed gevoel het 82ste verenigingsjaar in (op 1 november 2018 bestaat de v.v. Arum 81-jaar).

Wilt u het, door Reino Tolsma-Oosterbaan, keurig gemaakte jaarverslag lezen, klik dan hier:

Jaarverslag 2017-2018

 

1 november 2018