Mededelingen en nieuws

Officieel
Afgelopen week was de officiële overdracht van de “voorzittershamer”. Jan Hibma leidde zijn laatste bestuursvergadering en droeg de voorzittershamer (uit 1962) letterlijk over aan Pieter Tolsma. Naast hem neemt ook Gosse Wijbenga (wedstrijdsecretaris) plaats in het hoofdbestuur. Zodat nu het bestuur uit vier personen bestaat. (Reino, secretaris en Michel, penningmeester)

Voetbalschool
In tegenstelling tot eerdere berichten is de laatste voetbalschool-training van 2018 op vrijdag op 30 november a.s.

Sportman van het Jaar
De data wat betreft “het sportman van het jaar” gebeuren is definitief op maandag 24 december en vrijdag 28 december

Toernooitjes senioren
Afgelopen week werden de seniorentrainingen (A- & B-selectie) van hoofdtrainer Edwin Wittink afgesloten met een toernooitje met individuele winnaars en prachtige prijzen.
Jeroen van Dellen won bij de A-selectie en Kevin Hoekstra bij de B-selectie. (ook voor de laatste was er een prijs)  Hier de foto’s.

Mooi artikel
Deze week stond er een prachtig artikel in de LC over oud-v.v. Arum hoofdtrainer Kerst Heida.

klik hier voor dit artikel

23 november 2018