Onder grote belangstelling werd afgelopen woensdag 31 oktober tijdens de ledenjaarvergadering van de v.v. Arum afscheid genomen van voorzitter Jan Hibma. Sinds 2010 bestuurslid en het laatste jaar als voorzitter fungerend. Van penningmeester Michel Jorna kreeg Jan een bos bloemen, een v.v.v.-bon en een v.v. Arum paraplu. Secretaresse Reino Tolsma-Oosterbaan sprak Jan namens het bestuur […]