Meindert en Folkert winnen.

Afgelopen vrijdag 25 januari j.l. was de eerste maatklaverjasavond van het seizoen. Met 12 paren was de opkomst niet erg groot, maar desalniettemin was het een zeer geslaagde avond. Om ongeveer 00.30 uur, na het spelen van 4 bomen, kon Berber van IJs de prijzen uitreiken:

1e prijs: Meindert de Boer en Folkert Brouwer
2e prijs: Tjeerd Epema en Feite Damstra (was al weg, staat dus niet op de foto)
3e prijs: Rienk en Hidde Reinsma
4e priijs: Dyotta Goedbloed en Anno van der Veen

De poedelprijs was deze keer voor Ellyanna en Ruurd van Slageren.

De tweede maa(r)tklaverjasavond is op 8 maart a.s.

De foto’s van de prijswinnaars staan op de Facebook pagina van de v.v. Arum

26 januari 2019