De Ballen….

De meeste supporters hebben het al gezien afgelopen zaterdag; er hangt nu een prachtig wedstrijdballen-rek in de kantine. Met aan het rek alle namen van de wedstrijdballen sponsoren van dit seizoen.

Wat volgt is nog het mooie sponsorgroep bord buiten aan de muur van de kantine. En de in gebruik neming van………….(ja, dat houden we nog even geheim voor komende zaterdag, uitnodiging deze week op deze site)

En in de loop van deze week komt er op deze site ook informatie over de v.v. Arum kleding/e.d. Webshop. En de daarbij behorende zogenaamde “pas” zaterdagmorgens! informatie via posters, Facebook en site volgt.

11 maart 2019