Historie v.v. Arum

Soms duikt er nog één op; een oude foto van de v.v. Arum die we nog niet kennen uit ons archief. De onderstaande, voor ons onbekende, foto kregen we van Jan Hiemstra sr. (Julianastraat). En komt uit het nalatenschap van zijn broer Ulbe (die op de foto staat)
Na enig speurwerk blijkt dit “staatsieportret” te zijn gemaakt i.v.m. het 10-jarig bestaan van de v.v. Arum in 1947. En verteld een stuk prachtige geschiedenis van onze club.
Overigens voor de geschiedenis van onze club kunt u reeds ook terecht op deze site n.l.: onder het kopje v.v. Arum op de hoofdpagina staat sinds kort Historie en daaronder Foto’s. Bij Historie vindt u het Jubileummagazine uit 2012. “75 jaar v.v. Arum” (1937-2012) in een PDF bestand.
Bij Foto’s staan al enkele (oude) kiekjes. De komende tijd zullen steeds meer foto’s worden gepubliceerd.

Staand v.l.n.r.:  Pier Tjeerdema, Tjeerd Epema, Siebe F. Huizinga, Hein van der Berg, Berend Rienks, Berend Broersma, Jaap Pronk, Sane Tolsma, Jan Hoekema, Meindert van der Weerd, Jan Lukkes en de scheidsrechter. Zittend v.l.n.r.: Jan Langhout, Klaas Tolsma, Johannes Bouma, Haaye M. Kooyenga en Ulbe Hiemstra.

Unieke foto
Deze zogenaamde sepia foto is zo uniek omdat naast het Eerste elftal uit 1947 ook het bestuur (er meer) op dit kiekje staat.
Geheel rechts staat Pier Tjeerdema. Hij was geen bestuurslid maar zat in de zogenaamde Elftalcommissie. Deze Commissie bepaalde wie er bij welk team speelde, dus eerste, tweede of derde elftal. en de opstelling.

In het bestuur zaten in 1947: Siebe F. Huizenga, Tjeerd Epema (secretaris), Ulbe Hiemstra (penningmeester), Sane Tolsma en Meindert van der Weerd (voorzitter).
De eerste twee waren zeer betrokken bij het volgende:
Liquidatie der vereniging?
Op de ledenvergadering van 7 juli 1941 leek het mis te gaan met de voetbalvereniging. Het enige punt op de agenda was namelijk: liquidatie der vereniging. Het bestuur wilde de vereniging opheffen, na hun inziens, gebrek aan belangstelling en toewijding. Echter, de naast het bestuur aanwezige negental leden veegden dit voorstel van tafel. Er werd een nieuw bestuur gekozen. Met o.a. Siebe F. Huizenga, Haaye M. Kooyenga, Tjeerd Epema en de Andries Sinnema (woont thans in Emmeloord)
Bij deze vergadering was ook de toen 18-jarige Meindert van der Weerd. In september 1943 werd hij gekozen in het bestuur. En omdat de vereniging
twee jaar voorzitter loos was werd hij als 20 jarige gelijk de preses van de club. Het unieke feit dat hij nog maar 20 jaar oud was en toch al voorzitter werd, haalde zelfs de landelijke pers. Meindert van der Weerd zou maar
liefst 13 seizoenen lang de voorzittershamer hanteren. Daarmee is hij tevens de langstzittende voorzitter. Maar ook Siebe F. Huizenga (, Tjeerd Epema ( & Ulbe Hiemstra () hebben de club jarenlang gedragen.

Jan Hoekema – ’De enige v.v. Arumer die betaald voetbal speelde’
We schrijven 6 december 1945, half 8 in Café Lukkes. het bestuur van de v.v. Arum hield op dat moment, onder het toeziend oog van 25 stemgerechtigde leden, een buitengewone ledenvergadering. Aanleiding was een brief van dhr. Jan Hoekema te Pingjum. Hij schreef dat hij graag bij de v.v. Arum wilde voetballen, maar qua statuten kon dat niet. Er werden namelijk geen
buitenleden toegelaten tot de v.v. Arum. Dit had als reden dat de voorloper van de v.v. Arum, nl. v.v. Westergo (1932-1935), ter ziele was gegaan door de ’buitenleden’. Het werd een avond met vele discussies. En als de v.v. Arum buitenleden toelaat, wat voor voorwaarden worden hieraan dan gekoppeld. Er werd gestemd. Van de 25 stemmen waren 17 voor buitenleden, 7 tegen en 1 blanco. Echter het bestuur vond dat driekwart van de leden voor moest zijn, dus werd het voorstel verworpen. Maar de leden kwamen in opstand. Die vonden dat op basis van de meerderheid het voorstel moest worden aangenomen. Er werd een tweede stemming gehouden. Nu waren er nog 15 stemmen voor. Dus de v.v. Arum liet buitenleden toe. De statuten werden aangepast met de volgende voorwaarden: Je moest als buitenlid binnen een straal van 4 km van Arum wonen. En er mochten niet meer dan drie buitenleden in het eerste elftal worden opgesteld. Jan Hoekema zorgde een jaar later er eigenhandig, via weer een buitengewone ledenvergadering, voor dat die regel ook uit de statuten werd geschrapt. En er kwamen meer Pingjumers naar Arum!
Jan Hoekema trouwde in Pingjum met Tineke Gratama. Inderdaad de zus van Rients Gratama. Rients heeft overigens ook nog een ’blaue moandei’ in Arum gespeeld. Op 28 januari 1949 werd Jan Hoekema vader van een zoon, Uilke. Beter bekend als Oekie Hoekema. Vier en een half seizoen speelde Jan H. bij de v.v. Arum. Daarna vertrok hij in de zomer van 1950 naar Leeuwarden waar hij kwam te werken op het controlestation voor boter en kaas. Hij ging voetballen bij de v.v. Leeuwarden, waar hij meestal op de linksbuiten speelde. Hij werd daar een ware vedette. In 1954 ging Leeuwarden betaald voetbal spelen en Jan werd Semi-prof. Hij voetbalde van 1954 tot en met 1961 bij Leeuwarden en vertrok toen naar Veendam waar hij tot en met 1963 betaald voetbal speelde. Jan Hoekema is clubtopscorer over de tien jaar (1954-1964) waarin Leeuwarden een profclub is. Hij scoort 97 keer in competitiewedstrijden. Ook komt hij enkele keren uit voor het noordelijk elftal waarin hij samen met Abe Lenstra speelt. In de wedstrijd Leeuwarden – Heerenveen (1954) waarin Abe Lenstra afscheid neemt van zijn club, wint Leeuwarden met 4-0. Grote
man bij Leeuwarden was Jan Hoekema met twee goals. Als Jan stopt breekt zoon Oekie op 15-jarige leeftijd door bij de opvolger van Leeuwarden in het betaalde voetbal: Cambuur.
Jan scheidde van Tineke Gratama en trouwde later met Gebbelena Loots. Hij woonde jarenlang in Zuid-Scharwoude waar hij op 6 november 2005 op 77-jarige leeftijd overleed.

10 jarige jubileum
”De voorzitter Meindert van der Weerd opende het jubileumfeest in 1947, welke werd gehouden op de bovenzaal van Lukkes (De Gekroonde Leeuw). Hij hield een uiteenzetting van de v.v. Arum van de afgelopen
10 jaar. Daarna waren er sprekers van de verschillende verenigingen. Sparta gaf 20 gulden, de kaatsver. Willem Westra een lauwerentak en oud-bestuursleden een herinneringspenning. Na het officiële gedeelte werden de toeschouwers vermaakt met voordrachten van leden van de Fryske Krite, zang van de Slagvinken, acrobatiek van de Spartanen terwijl de Jolly Boys voor passende afwisseling en het verdere bal verzorgden.”23 april 2019