Nieuw Bord!

Nu het gerenoveerde kaatsveld inmiddels in gebruik is genomen werd het tijd voor een nieuw Sportpark de Bining “toegangsbord”. Dit fraaie bord, ontwerp van Reino Tolsma, werd afgelopen zaterdag geplaatst door Sake en Lolke, beter bekend als “de Boschjes-mannen”.(zie foto)

6 mei 2019