Uitslag Voetbalquiz

Hier is hij dan; de uitslag van de v.v. Arum Voetbalquiz. Er was niet één die alle vragen goed had. Wel had “de nummer 1” slechts 1 foutje. En dat was nota bene een vraag met een foto waar hij zelf op staat….
Bijgaand vindt u de quiz met de antwoorden!

Voetbalquiz VV Arum (1)
Antwoorden Voetbalquiz VV Arum (Pieter Tolsma)

We bedanken met name Michiel de Boer voor het maken van de quiz. En hopelijk volgend seizoen weer een quiz “live” in de kantine!
De nummer 1 en de drie nummers 2 (delen de tweede en derde prijs) krijgen binnenkort de waardebon in de bus.

Hierbij de uitslag:
 
1) Hidde Reinsma – 49 goed
2)Wessel Hibma – 47 goed
Hans Dijkstra – 47 goed
Fam Tolsma-Oosterbaan – 47 goed
3) Jouke Smitstra – 46 goed
Reimer Strikwerda – 46 goed
4) Peter-Gerard de Vries – 45 goed
Rainier van der Veen – 45 goed
5) Edwin Wittink – 44 goed
6)Klaas Westra – 43 goed
7) Jorrit Tolsma – 42 goed
8) Marwin Tolsma – 39 goed
9) Stefanos Tsingros – 37 goed
10) Sake Bosch – 35 goed
11) Jurjen en Redmer Fokkema – 31 goed
14 april 2020