Arum tegen Oud-Heerenveen

Werom yn de tiid: Het 75 jarig Jubileum.

Jubileumfeest v.v. Arum groot succes
Bijna alles stond in Arum, in het weekend van 7 en 8 juni 2012, in het teken van de jubilerende plaatselijke voetbalclub. De v.v. Arum bestond 75 jaar en dat werd op grootse wijze gevierd. Met vrijdagmiddag een s.c. Heerenveen clinic voor de jeugdleden van de v.v. Arum en zustervereniging Stormvogels’64 uit Achlum. ’s Avonds was er een receptie in de feesttent. Met een 200 bezoekers werd deze avond prima bezocht. Na de receptie opende dorps archivaris Oane Anema het v.v. Arum museum. Deze foto-expositie trok het gehele weekend veel bezoekers.
De volgende dag begon met een onderling toernooi  voor leden en oud-leden. Vervolgens was het de beurt aan de spelers van het huidige Arum 1 om tegen Oud-Heerenveen te spelen. Met een line up van de Arumer mini-pupillen en het Frysk Folksliet vertolkt door het plaatselijk korps Wubbenus Jacobs was er mede dankzij het vele publiek een feestelijk sfeertje op sportpark de Bining.  In de rust werd de nieuwe hoofdsponsor en shirtsponsor van Arum 1 bekend gemaakt. Metsel- en voegbedrijf Tjalsma nam het stokje over van Machinehandel Anema, die maar liefst 27 jaar de hoofdsponsor van de v.v. Arum is geweest. In de rust werd ook nog de Penaltybokaal voor jeugdleden gehouden. De finalisten moesten de penalty’s nemen op de s.c. Heerenveen keeper. De 3e helft bestond uit een BBQ en muziek. Beide avonden werden natuurlijk afgesloten met een “bal na”!   
Mede door het weer en de prima organisatie van de jubileumcommissie in nauwe samenwerking met de Sportstichting Arum kan de v.v. Arum terug zien op een zeer geslaagde jubileumviering.
Arum 1 speelde op dit jubileum tegen Oud-Heerenveen hieronder een galerij van een aantal foto’s.
Op de foto hieronder staat een Arum 1 speler!

De vraag (4):
Hoeveel goals maakte deze speler dit afgelopen seizoen (2019/2020) 
A. 0 (l)
B. 26 (g)
C. 5 (p)
D. 25 (s)

20 april 2020