Tegen Oud-Ajax 1992

Werom yn de tiid: 31 juli 1992!

Op vrijdag 31 juli 1992 speelde een Gemeentelijk (Wonseradeel) team, bestaande uit spelers van Mulier, Makkum en Arum tegen Oud- Ajax op de Witmarsumer merke. Voor Arum kwamen in actie Jouke Kuipers, Bauke de Boer, Luitzen Nadema en Pieter Tolsma. Coach was Johannes van IJs.
Hier een paar bewaarde foto’s van deze wedstrijd die met 4-3 werd verloren. De Arumers Luitzen en Pieter maakten de doelpunten.


Vraag (6):
Welke AJAX speler is nummer 7 op de bovenstaande foto?
A. Peter Boeve (i)
B. Ruud Geels (o)
C. Keje Molenaar (a)
D. Ruud Krol (e)

22 april 2020