Gaten vullen!

Werom yn de tiid: dit seizoen werden door de toestand van het veld toch weer te veel wedstrijden afgelast. Ook in het seizoen 2000-2001 was dat het geval. Ja eigenlijk kampte de v.v. Arum jaren daarvoor ook met het probleem. Om dit op te lossen werden er over het gehele veld gaten geboord met grind en scherp zand gevuld. En dat hielp! Het gehele ritueel werd overigens in 2008 herhaald. Bijgaand een wedstrijdverslag uit seizoen 2000/2001 en twee foto’s van het gaten vullen e.d. uit de zomer van 2001

Vraag 14: De gaten werden geboord met een grote boor die was bevestigd aan een kraantje, beschikbaar gesteld door Siep Anema. De toenmalige consul zat op het kraantje (2001) Wie was dat?
A. Jan Hibma (i)
B. Douwe Tolsma (e)
C. Evert Nadema (u)
D. Dirk Sieswerda (o)

2 mei 2020