Werom yn de tiid: Eind-Quiz

In de afgelopen weken zijn in totaal 18 vragen op deze site langsgekomen over v.v. Arum geschiedenis items. Bij elk goed antwoord kreeg u een letter. Deze 17 letters vormen een naam van een voetballer. Bij vraag 18 kreeg u een aanwijzing uit hoeveel delen de naam bestaat.
Welnu: We geven u hier de goede antwoorden per vraag:
1 C, 2 B, 3 C, 4 D, 5 B, 6 C, 7 D, 8 B, 9 D, 10 B, 11 C, 12 B, 13 D, 14 C, 15 B, 16 D & 17 C.
Elk goed antwoord levert dus een letter op! Deze letters, (staan dus niet in de goede volgorde) vormen dus een naam van een voetballer. Zijn naam bestaat (zie vraag 18) uit drie delen! 

Waardebonnen en de laatste aanwijzing!
Wij geven nog een laatste aanwijzing wat betreft de gezochte naam met een onderstaande rubusje!

    – Frits 

(deze type speler is vaak ook nog een “hangende”)

Stuur de naam van de voetballer voor 29 juni 2020 a.s. naar pjtolsma@hotmail.com of app naar 06-20983473.
Uit de goede antwoorden loten we drie prijzen, welke bestaan uit waardebonnen.

13 juni 2020