Oud v.v. Arumer Jan Venema overleden.

Deze week kregen we bericht dat al eerder deze zomer Jan Wiebe Venema op 88 jarige leeftijd is overleden. Deze Achlumer speelde in de jaren 50 en 60 van de vorige eeuw in het eerste elftal van de v.v. Arum. Hij was naast een begenadigd voetballer ook in die tijd een “Eerste klasse” (thans hoofdklasse) kaatser. Ook zat hij in de periode van 1959-1967, 8 seizoenen in het bestuur. Waarvan het laatste seizoen als voorzitter.  Hij maakte als bestuurslid een zeer bloeiende tijd, o.a. 25 -jarig jubileum in 1962, maar daarna ook een zware tijd voor de vereniging  mee als bestuurslid. 
Citaat uit het Jubileummagazine; “In de seizoenen na het jubileum stijgt het aantal leden tot boven de 100. Bijvoorbeeld het seizoen ’63-’64 had de v.v. Arum 104 leden (het jaar ervoor 65). Waarvan 61 van buiten Arum kwamen. De Pingjumer voetbalclub (P.V.C) was het seizoen ervoor te ziele gegaan. En dat leverde 9 nieuwe leden op uit dat dorp. Maar er voetbalden ook al een aantal Pingjumers bij v.v.. Verder speelden er 22 uit Witmarsum, 14 uit Kimswerd en 11 uit Achlum in Arum. In dat seizoen bezat Arum 3 senioren, twee A- en twee B-junioren teams. Maar na de oprichting van Stormvogels in 1964 en Mulier in 1967 (deze verenigingen gingen beide op zaterdag voetballen) ging het aantal leden weer behoorlijk achteruit. Met het dieptepunt in 1971 toen Arum nog maar 46 leden had. Waarvan 30 uit Arum zelf.”

Op de foto het bestuur 25-jarig jubileum: Met staand Jan Venema en Klaas Tolsma. Zittend penningmeester Nanne Sinnema,  Voorzitter Lammert S. Hilarides en secretaris Piet L. de Jong.

Model
Jan behoorde tot het “eerste” elftal dat in 1953 kampioen werd! zie foto, Jan zittend geheel links. Dat is overigens ook de laatste keer dat Arum 1 kampioen werd. Volgens oud voorzitter Meindert van der Weerd, stond diezelfde Jan model voor “De v.v. Arum voetballer” (welke in de jaren 50 is vervaardigd) en wat is verwerkt in het huidige logo (zie hieronder) van de v.v. Arum.    

9 september 2020