83 jaar geleden…..

Het is vandaag, zondag 1 november 2020 precies 83 jaar geleden dat de v.v. Arum is opgericht. We gaan aan de hand van een aantal krantenartikelen terug naar de eerste jaren van de voetbalvereniging Arum, die overigens werd opgericht als A.V.V. (Arumer Voetbal Vereniging):

Propaganda wedstrijd
Om het voetbal in Arum en omstreken te promoten (en natuurlijk leden te verkrijgen) werd er op 19 maart 1938 een heuse propaganda wedstrijd gehouden tussen het Friese Voetbal Bond (F.V.B.) elftal en Friesland (uit Leeuwarden) op het “kleine” voetbalveld in Arum. In de krant werd hierover het volgende vermeld:
En als oefening voor de F.V.B.’ers èn als Propagandawedstrijd voor Arum en omstreken heeft deze ontmoeting stellig aan de verwachtingen beantwoord. Een vlot gespeelde wedstrijd, waarin het krachtsverschil heel wat minder groot was dan de uitslag doet vermoeden.
Het werd uiteindelijk 7-2 voor Friesland.
Na afloop was er gezellige koffiemaaltijd in café Lukkes.(thans Herberg de Gekroonde Leeuw) Gesproken werd door de heeren S. de Wolf, voorz. F.V.B., W. Dijksma, voorz. v.v. Arum, J. Greben. voorz. v.v. Friesland en H. Nieuwland, aanvoerder F.V.B.-elftal. Vele goede wenschen vergezellen straks de F.V.B.-ploeg in de zware wedstrijden tegen den G.V.B, en in het Bondentournooi. En hopelijk zal in Arum voetbal vasten voet krijgen, zoodat men zich straks onder de vanen van den F.V.B, zal kunnen scharen.

Eerste ledenvergadering
Arum, 1 September 1938. Alhier werd, onder voorzitterschap van den heer W. Dijksma, de algemeene ledenvergadering van de voetbalvereniging „Arum” gehouden. Er zal met één elftal aan de competitie worden deelgenomen. Uit het verslag van den penningmeester bleek, dat de ontvangsten bedroegen ƒ 323.16, de uitgaven waren ƒ239.45 saldo in kas ƒ83.71. De aftredende bestuursleden, de heeren P. Park en M. R. Hiemstra, werden bij acclamatie herbenoemd. Tot leden der kascommissie over het dienstjaar 1938-’39 werden gekozen de heeren G. Elgersma, P. Tjeerdema en H. P. Kooijenga. Tot leden der elftalcommissie de heeren J. Klaassen, P. Park en G. Andringa. De vereeniging telt thans 23 werkende leden en 14 aspirant leden en 53 donateurs. Staande de vergadering gaf zich nog één donateur op.

Eerste Competitie
De vereniging startte dus in 1938 hoopvol. Het eerste verenigingsjaar werd er een spelregelavond en dus een propaganda wedstrijd georganiseerd. En vele oefen en serie-wedstrijden werden er afgewerkt. En er werd dus ook besloten om in het seizoen ’38-’39 aan de competitie mee te doen.
Arum werd ingedeeld in de F.V.B. 3e klasse A met Freno 2; HZC 3; Oosterlittens; Harlingen 3; CAB 4; Arum; LSC 4 & Sneek 5.
En op zondag 11 maart 1938 was het dan zover. Arum speelde haar eerste competitiewedstrijd sinds haar bestaan uit tegen Harlingen 3. De wedstrijd ging met 2-1 verloren. Op zondag 25 september 1938 speelde Arum voor het eerst thuis-competitiewedstrijd. De tegenstander H.Z.C. 3 (Harlingen Zeevaartschool Combinatie, later opgegaan in v.v. Harlingen) was net met 2-1 te sterk.

Hoop en strijd
Overigens stond in de krant voor aankondiging van het seizoen ’38-’39:
“Op de eerste voetbal zondag 11 september a.s. staan er 92 wedstrijden in Friesland op het programma. Dat is het begin van een ruim zeven maanden lange periode, waarin duizenden en duizenden zondags weer naar
de voetbalvelden zullen trekken om hun sportieven zin uit te leven. Dan beginnen de dagen van hoop en strijd en laaien de hartstochten op”. 

Mooie zinnen die hopelijk heden ten dage ook zo snel mogelijk weer werkelijkheid worden…..

Pieter Tolsma, voorzitter

 

1 november 2020