Oud-speler en supporter Rintje van der Veen overleden!

Afgelopen dinsdag 3 augustus  j.l. is op 79-jarige leeftijd Rintje van der Veen overleden. Rintje was in de jaren zestig en zeventig  van de vorige eeuw actief lid bij de v.v. Arum. De vader van o.a. Anno (trainer/leider JO10 en 35+ speler) en Rene (35+ speler) was daarna jarenlang vaste supporter van Arum 1. En kwam ook de laatste jaren altijd kijken bij zijn “pakesizzers”. Die in verschillende jeugdteams van de v.v. Arum spelen.
We zullen hem missen “aan de lijn”. 
We wensen de familie de komende tijd veel sterkte toe!

50 jarig jubileum
Op het 50-jarig jubileum van de v.v. Arum in 1987 werd er een wedstrijd gespeeld tussen Oud v.v. Arumers “om utens” een oud v.v. Arum spelers die toen nog in Arum woonden. In het laatste team speelde Rintsje van der Veen mee. (zie foto hieronder)

Op de foto uit 1987 staand v.l.n.r.: Scheidsrechter Gerard Mebius, Folkert Huizinga, Nanne Sinnema, Rienk Reinsma, Jan Lukkes, Paulus Aukema, Reink Nadema en Hilbrand Brouwer.
Zittend v.l.n.r.: Piet Folkerts, Auke Kamstra, Jan Miedema, Rintje van der Veen en Bouwen Bouma7 augustus 2021