Algemene jaarvergadering voor leden

De Algemene jaarvergadering voor Leden van de v.v. Arum is in tegenstelling tot de laatste keer (2019) weer gewoon op woensdagavond en zal worden gehouden op woensdag 24 november 2021 in de “trochreed” van de Herberg de Gekroonde Leeuw.
Zet de datum vast in de agenda de uitnodiging volgt!
Op deze jaarvergadering zullen o.a. de “corona” seizoen 2019-2020 en 2020-2021 aan bod komen! 

 

7 oktober 2021