Coronamaatregelen per 25 september!

Per 25 september geldt: buiten geen maximaal aantal bezoekers, binnen met vaste zitplaats ook geen maximaal aantal bezoekers. Indien er binnen geen vaste zitplaatsen zijn geldt dat maximaal 75% van de reguliere capaciteit gebruikt mag worden. (Dit alles is toegestaan tot 00.00 uur ’s avonds.) 

Vanaf 25 september 2021 is het mogelijk toegang tot horeca te krijgen met een corona-toegangsbewijs. Voor de sport zijn er een aantal uitzonderingen hierin. Zo is het mogelijk om een deel van de sportkantine/horeca af te scheiden van de rest van de ruimte zodat de sportkantine gebruikt kan blijven worden ook zonder coronatoegangsbewijs. Belangrijk hierbij is dat er een duidelijk afgescheiden gedeelte voor de horeca zichtbaar moet zijn met bijv. een lint, tape of een plantenbak.

Wanneer er wel CTB (Coronatoegangsbewijs) nodig is:

  • voor het zittend nuttigen van eten en drinken binnen in het afgescheiden gedeelte voor horeca;

Wanneer er geen CTB (Coronatoegangsbewijs) nodig is:

  • voor het gebruik van terrassen buiten en het afhalen van eten en drinken;
  • het nuttigen van afgehaald eten en drinken buiten het afgescheiden horeca gedeelte;


Het blijft bij de sportbeoefening belangrijk dat de hygiënevoorschriften van het RIVM zoveel mogelijk worden nageleefd. Daarnaast moet worden voldaan aan de richtlijnen dat je thuisblijft als je ziek of verkouden bent of als iemand uit jouw huishouden positief op het coronavirus is getest.

Kantine de Bining te Arum.
Wat betekent dit kortweg voor de kantine in Arum:
-Er kan drinken en eten worden gehaald in de kantine en buiten op o.a. het terras worden genuttigd zonder Coronatoegangsbewijs.
-Wil men het drinken of eten binnen in de kantine nuttigen dan is er een  Coronatoegangsbewijs nodig. En zal er worden gecheckt op dit Coronatoegangsbewijs.

 

 

22 oktober 2021