Winter activiteiten

Door de huidige corona maatregelen zijn we ook dit seizoen weer wat beperkt qua winteractiviteiten voor onze leden en donateurs. Zo is het OFK toernooi inmiddels afgelast. En ook wat betreft het maatklaverjassen in januari en maart is het nog afwachten wanneer er evt. versoepelingen komen.

Sportman en onderling toernooi
Maar er zijn ook een aantal activiteiten die wel doorgaan. Hoewel in een andere vorm en locatie. Zo is de jeugdcommissie druk bezig met het organiseren van de Sportman van het jaar 2021 editie. Dit jaar helaas nog zonder zwembad activiteiten. En de “Sportman onderdelen” worden deze editie op 1 dag  gehouden. Namelijk op maandag 27 december op Sportpark de Bining. De dag erna, 28 december zal er voor alle jeugd van Stormvogels’64 en de v.v. Arum een onderling toernooi worden georganiseerd op het kunstgrasveld (of gras) te Arum. De uitnodiging voor beide onderdelen volgt zeer spoedig.

Voor de junioren en senioren houden we ook een onderling toernooi. Zoals het nu staat op woensdag 29 december 2021  op het kunstgrasveld (en/of gras) Deze uitnodiging volgt ook binnenkort. 

Al deze activiteiten zijn natuurlijk wel ijs-, coronamaatregelen en weder dienende!

9 december 2021