Prachtig bedrag Grote Clubactie!

De Grote Clubactie heeft het prachtige bedrag van 1002,12 euro opgebracht. We willen alle gulle gevers, maar ook de mensen die de loten aan de man hebben gebracht, hartelijk dankzeggen!
En speciaal willen we bedanken de grote coördinator van deze actie binnen de v.v. Arum: Gosse Wijbenga. 

10 december 2021