Algemene jaarvergadering

De Algemene jaarvergadering voor Leden van de v.v. Arum is al meerdere keren afgelast wegens de corona maatregelen. Maar deze zal dan nu eindelijk wel plaatsvinden, en wel op woensdag 23 maart a.s. In tegenstelling tot de laatste keer (2019) weer gewoon op woensdagavond en in de “trochreed” van de Herberg de Gekroonde Leeuw.
Zet de datum vast in de agenda de uitnodiging volgt!
Op deze jaarvergadering zullen o.a. de “corona” seizoenen 2019-2020 en 2020-2021 aan bod komen! 

15 februari 2022