Stormschade……weer dakloos!

De nieuwe dakjes van de dug-outs zaten er nog geen week op toen de storm Eunice langs kwam. Met als resultaat dat de in 1992/93 geplaatste stenen dug-outs dit niet overleefden.(zie foto’s) Zonde van al het werk wat de gemeente en Tjeerd Epema er een paar weken ervoor van hebben gehad.  Het oude betonnen dak was vervangen door een nieuw lichter dakje
De sportstichting/v.v. Arum is inmiddels in onderhandeling met de gemeente om te komen tot een nieuwe oplossing.
We houden u op de hoogte. Maar tot dan is de v.v. Arum qua dug-outs weer even “dakloos”.

Het bestuur

23 februari 2022