De jaarvergadering van 23 maart j.l.

Woensdag 23 maart j.l. is dan eindelijk weer de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering gehouden. Door de corona crisis  werd deze vergadering elke keer weer uitgesteld (bestuur koos voor fysieke i.p.v. onlinevergadering) en dus was het twee-en-een-half jaar geleden dat de laatste ledenvergadering werd gehouden. Hoewel net op 23 maart j.l. alle corona maatregelen zijn ingetrokken had de corona nog wel invloed op het aantal bezoekers op deze avond. 
In de vergadering werden o.a. de twee “corona” jaarverslagen gepubliceerd. (Beide jaarverslagen zitten als bijlage bij dit bericht.) Onze secretaresse Reino heeft deze weer keurig gemaakt. Zij was overigens ook aftredend deze vergadering maar gaat nog een half jaartje door. Ze kreeg overigens wel een bosbloemen van de voorzitter.
Michel nam de penningen van twee seizoenen door. En een belangrijke punt bij financiën was de contributieverlaging voor de Dames. Dit voorstel werd door de vergadering aangenomen en gaat dit seizoen in. 
Ook het voorstel van de sponsorcommissie en bestuur wat betreft de nieuwe sponsor-pakketten en de zogenaamde Sponsorgroep kreeg genoeg bijval en wordt per volgend seizoen uitgewerkt.
Ook werden de verschillende mutaties die de afgelopen twee jaar in de commissies hebben plaatsgevonden nog even aangehaald. 
De sportstichting in de persoon van Anno had een aantal mededelingen over de aanpak van o.a. de douches en de toekomst van het kunstgrasveld.
En tot slot stemde de vergadering er mee in om na het driejarige contract SJO Arum/Stormvogels’64 (samenwerking in de jeugd tussen Arum en Stormvogels’64) deze opnieuw voor drie seizoenen te verlengen.

Voor een uitgebreider verslag verwijzen wij u naar de volgende jaarvergadering (oktober/november 2022).

Jaarverslag 2019-2020_deel 1
Jaarverslag 2019-2020_deel 2
Jaarverslag 2020-2021_deel 1
Jaarverslag 2020-2021_deel 2 

24 maart 2022