Nieuwe Dug-outs & Tom

De nieuwe dakjes van de dug-outs zaten er in februari van dit jaar nog geen week op toen de storm Eunice langs kwam. Met als resultaat dat de in 1992/93 geplaatste stenen dug-outs dit niet overleefden. Maar sinds deze week staan er weer nieuwe dug-outs op het hoofdveld. Met dank aan de gemeente SúdwestFryslân  en de Sportstichting Arum en in het bijzonder Jan Jarich Veldman en Sake Bosch voor het plaatsen van de dug-outs. Het zat wat betreft de fundering niet echt mee.

Tom
Ook wordt het Sportcomplex De Bining en materiaal van de v.v. Arum sinds begin van dit jaar mede onderhouden door Tom Idsinga. We zijn hier heel blij mee!

22 april 2022