Alle gegevens: Seizoen ’22-’23.

Alle gegevens seizoen 2022-2023
Op maandag 27 juni j.l. was er de leiders/trainers vergadering met de TC. De teams inmiddels opgegeven. En daarbij is ook het niveau aangegeven. 
Ook zijn de team indelingen gemaakt. Deze worden in het bewaarkatern bekend gemaakt en ook via deze site! De speeldagenkalender is ook al bekend. 

Eerst nog geen Senioren 7 x 7 op vrijdagavond 
Na overleg is besloten om nog  niet een 7 x 7 seniorenteam (dus van 18 tot 35 jaar) in te schrijven voor de competitie die start in september 2022. Er wel belangstelling, maar nog net iets te weinig. En een aantal spelers twijfelen nog. Er zal in de maanden november/december worden bekeken of er misschien na de winterstop alsnog een team zal worden ingeschreven. We houden u op de hoogte. 

Bewaarkatern
We zijn als v.v. Arum en de SJO Arum/Stormvogels’64 druk bezig om het bewaarkatern in elkaar te zetten. Dit digitale boekwerkje met daarin alle informatie voor volgend seizoen (22/23) zullen we proberen eind juli te publiceren. Ook zal daarna deze site worden geüpdatet met deze informatie. 

Teams en niveau
We starten het seizoen met de volgende teams en niveau:
Arum 1 – 5e klasse
It Twadde – res. 5e klasse
O23 – 1e klasse (binnenkort weten we meer wat betreft doorgaan comp.)

JO17-1 -2e klasse
JO15-1 -Wordt door de KNVB bepaald
JO13-1 -5e klasse

JO12-1 (Achlum) -4e klasse
JO12-2 (Arum) -4e klasse
JO10-1 (Arum/Achlum) -4e klasse
JO07-1 (Arum/Achlum) -1e klasse
JO07-2 (Arum) -1e klasse

35+ -1e klasse
Vrouwen -1e klasse

Start en opzet competitie
De speeldagenkalenders voor het amateurvoetbal van het seizoen 2022/’23 zijn al een paar maanden bekend. Alle teams van de v.v. Arum en de SJO Arum/Stormvogels’64 starten komend seizoen op zaterdag 3 september 2022. De senioren beginnen de eerste 3 weekenden met bekervoetbal. De juniorenteams met de 1e fase (beker)competitie en de pupillenteams met de 1e fase competitie. De reguliere competities voor Arum 1 It Twadde en O23 gaan van start op zaterdag 24 september 2022.

Enkele belangrijke zaken voor het seizoen 2022/’23 op een rij:
-Evenals vorig seizoen is in de kalenders van categorie B (senioren en jeugd) rekening gehouden met de schoolvakanties.
-Voor het juniorenvoetbal in de leeftijdsklassen O13 t/m O19 is sprake van een gewijzigde competitieopzet. Vanaf het seizoen 2022/’23 wordt voor de teams die uitkomen vanaf de hoofdklassen en lager het 3-fasenmodel toegepast. Lees hier alles over de nieuwe opzet:
https://www.knvb.nl/nieuws/assist-wedstrijdsecretarissen/assist-wedstrijdsecretarissen/66076/introductie-fasenvoetbal
-Een aparte kalender voor de pupillen (JO7 t/m JO12), die ook in het komende seizoen in 4 fasen gaan spelen.

Bekijk hier speeldagenkalenders!
speeldagenkalender-noord-oost-2022-2023

6 juli 2022