In memoriam 100 jarige Jappie Reinsma

Gister 1 november bereikte ons het bericht dat oud-lid en oud-kader-lid Jappie Reinsma is overleden. Hij bereikte afgelopen zaterdag 29 oktober, twee dagen voor zijn overlijden, nog de respectabele leeftijd van 100 jaar. 
Jappie Reinsma (derde van links op de foto) was actief lid van de v.v. Arum bijna vanaf  het begin van de vereniging in 1937.  In de jaren veertig van de vorige eeuw, dus in oorlogstijd, was hij speler in Arum 1. 
Als kaderlid was hij begin jaren zeventig drie seizoenen leider van een jeugdteam en later jarenlang (1987-1996) terreinknecht; “linelûker” en heeft heel wat “kalklinen” op het veld gezet! 

Ook Jappie Reinsma zijn “neiteem” was of is ook nog heel actief bij de v.v. Arum. Zoals de “soanen” o.a. Rienk, Lieuwe en Hidde en vele “pakesizzers” waaronder o.a. Ronald, Jeroen, Mark, Jos en Jarno en “oerpakkesizzers” Benja (speler van JO10) en  Sam (speler JO07)
Jappie was na zijn actieve carrière nog jarenlang vaste supporter bij de v.v. Arum.

We wensen de familie de komende tijd veel sterkte toe!

1977
De bovenstaande foto is gemaakt tijdens het 40-jarig jubileum wat werd gevierd op 12 november 1977 met o.a. een wedstrijd tussen oud-leden (zie foto) en de oudste leden van de v.v. Arum.
Op de foto dus het “oud-leden” team met staand v.l.n.r.: Jacob Eisma (scheidsrechter) Sieger Goinga, Folkert van Gorkum, Rinze Hogenhuis, Jappie Jilderda, Douwe Rienstra, Nanne Sinnema, Corrie Westra.
Zittend v.l.n.r.: Jan Hiemstra, Tjeerd Huizenga, Jappie Reinsma (55 jaar), Jarich Goinga, Johannes van IJs, Rintsje van der Veen en Durk Hilarides.

Geroyeerd
Overigens werd Jappie en zijn broer Pier in 1944 geroyeerd als lid omdat zij contributie achterstand hadden. Maar hun betalingsachterstand had een reden. Zij waren namelijk opgepakt door de Duitse bezetter. Jappie zat toen namelijk in strafkamp (werkkamp) Yde (Drenthe).

Karakteristiek
Jaarverslagen uit die oorlogsperiode bevatten soms complete wedstrijdverslagjes. Zo staat er vermeld:
”20 september 1942 spelen we tegen R.E.S. 3. Een goede wedstrijd voor ons want we winnen met 7-5. Nou jongens een volgende keer weer zo. Jappie Reinsma heeft zich deze wedstrijd van de goede kant laten zien, dit is wel in hoofdzaak te wijten aan het feit dat hij doordrijft tot het einde”.

2 november 2022