De oudste foto? (1)

Omdat de v.v. Arum dit seizoen, op 1 november j.l., 85 jaar bestaat (1937-2022) publiceren we elke maand (tot en met oktober 2023) een foto uit het v.v. Arum archief met een bijbehorend verhaal.

De voorloper: V.V. Westergoo 1932-1936

De oudste foto van een “Elftal” die we in het v.v. Arum archief hebben is een foto van voor de oprichting?

Optocht!
Bovenstaande foto kregen we ooit van Wieger van der Weerd uit Wieringerwaard. Het betreft hier een foto uit september 1935 van een optocht ter ere van het 40-jarig bestaan van de k.v. Willem Westra. Aan deze optocht deden maar liefst 46 verschillende groepen (zowel te voet als met en versierde wagen) mee. Het bijzondere aan deze foto is dat links op dit kiekje een aantal jonge jongens (aspiranten) lopen in het Arumer voetbal tenue. Maar de v.v. Arum is officieel in 1937 opgericht? Welnu het gaat hier om de voorloper van de v.v. Arum n.l.: v.v. Westergoo.

Door dat er steeds meer kranten en tijdschriften uit de jaren 30 van de vorige eeuw worden gepubliceerd op internet zijn we nog een groot aantal feiten te weten gekomen over Westergoo. Zo is het onderstaand artikel van 13 maart 1932 over de oprichting bewaard gebleven.

Uit het artikel blijkt al dat er naast Westergoo nog een voetbalclub was. Dit was dus een club van aspiranten. In november van 1932 trad Westergoo officieel toe tot de Frieschen Voetbal Bond en zou het ook in competitie verband uitkomen. Drie seizoenen nemen ze deel aan de competitie. Na de competitie van het seizoen 1934-1935 nemen ze niet meer deel aan de eerstvolgende competitie. Terwijl als we het krantenarchief moeten geloven er wel degelijk animo was.
Uit verschillende krantenartikelen blijkt dat Westergoo in 1935 nota bene, minimaal een veteranen team, aspirantenteam en seniorenteam bezat!
En toch is deze vereniging ter ziele gegaan…

Uit overlevering is echter nog bekend en dit wordt trouwens in het eerste notulenboek van v.v. Arum ook bevestigd, dat Westergoo ter ziele is gegaan aan het feit dat er steeds meer buitenleden (leden uit andere dorpen en steden) kwamen en dat wilde het merendeel van Arumer leden niet.

Clubkleuren
Toen op 1 november 1937 de v.v. Arum werd opgericht en de vereniging zich aanmeldde bij de Friese Voetbal Bond, moest de vereniging eerst nog een schuld van f 7,16 betalen. Deze schuld was gemaakt door v.v. Westergoo, zo blijkt uit de notulen van de v.v. Arum.
En de tweede niet onbelangrijke erfenis die de huidige vereniging heeft overgehouden van Westergoo zijn de clubkleuren. Want de vereniging speelt nog steeds in het Zwart/Geel. En gelukkig zijn alle teams ook weer in het originele “Westergoo” shirt gehesen. Via het archief, zie krantenartikel Franeker Courant, weten we sinds kort dat Westergoo voor het eerst in oktober 1932 in het zwart/geel speelde! Het was de eerste officiele competitiewedstrijd van Westergoo, de derby tegen P.V.C. uit Pingjum. Dus nu precies 90 jaar geleden!

Foto
Als je de enige foto uit het Westergoo tijdperk goed bestudeerd dan zie je dat achter de groep voetballers een gedeelte van een soortement van spandoek wordt gedragen met daarop de letters: “stergo”. Er stond zeker “Westergoo”. De club was toen net als het spandoek waarschijnlijk al in verval! Of was het misschien een oproep om verder te gaan met de club. Er waren gezien de foto genoeg jongeren c.q. Aspiranten.
Op de foto voor de keeper (met bal) loopt Lolke van der Weerd toen 13 jaar. En de vader van de eerder genoemde Wieger.

Het bleek dus dat de v.v. Westergoo officieel in november 1932 is aangemeld bij de bond en dat de club is afgemeld in december 1936.
Eind 1937 wordt de club A.V.V. aangemeld, maar die naam mocht niet en wordt officieel in januari 1938: v.v. Arum. 

* Omdat er via het kranten en tijdschriften archief steeds meer bekend wordt over Westergoo hebben we het plan om daar nog eens een boekwerkje over te maken! 

16 november 2022