Jaarvergadering van 23 november j.l.

Woensdag 23 november j.l. werd de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering gehouden in Herberg de Gekroonde Leeuw. In de Trochreed kon het bestuur in het 85e jubileumjaar van de v.v. Arum een 15-tal “leden” verwelkomen.
In de vergadering werd o.a. het jaarverslag gepubliceerd. (zie bijlage bij dit bericht.) Onze secretaresse Reino heeft deze weer keurig gemaakt. Zij was overigens ook aftredend deze vergadering en nam na 6 jaar afscheid van het hoofdbestuur. Ze kreeg van de voorzitter een mooi bosbloemen een kado-bon voor haar inzet. Maar Reino blijft actief binnen de v.v. Arum. Ze blijft de ledenadministratie doen. Blijft in de “media” commissie actief en blijft het programmaboekje verkoop coördineren. En daar zijn we heel blij mee!  

Michel nam vervolgens de penningen van het afgelopen seizoen door. En een belangrijke punt was natuurlijk de hoge energiekosten.

De Sportstichting in de persoon van Baudien had een aantal mededelingen over de aanpak van de LED verlichting (v.v. Arum bekostigd dit eerst) kunstgrasveld en de toekomst van datzelfde veld. En de aangeboden AED werd ook door haar nog even aangehaald.
De Sponsorcommissie deelde mee dat het z.s.m. komt met de nieuwe sponsorgids dit in verband met de zogenaamde Sponsorgroep.

Bestuur
Aftredend en herkiesbaar: Gosse Wijbenga en Pieter Tolsma. Beiden hebben aangegeven hun termijn te willen verlengen. Pieter gaat voor 4 jaar door, Gosse wil het per jaar bekijken, maar nodigt de leden uit om hem bij interesse op te volgen. Ze bedanken elkaar voor de afgelopen jaren, met een bloemetje.
Aftredend en niet verkiesbaar dus: secretaresse Reino Tolsma-Oosterbaan.
Nieuwe bestuursleden: Maria Bijlsma is bereid gevonden om de functie van Reino (secretaresse)over te nemen. Als 5e bestuurslid is Nico Bruinsma als algemeen lid aan het bestuur toegevoegd.
De aanwezige leden stemden in met hun benoeming door hier voor te  applaudisseren.

Het emailadres per direct wordt: secretaris@vvarum.nl

Voor een uitgebreider verslag verwijzen wij u naar de volgende jaarvergadering (oktober/november 2023).

Jaarverslag 2021-2022_website

29 november 2022