Folkert en Meindert winnen jarenlange traditie!

Het was afgelopen vrijdag 13 januari gezellig druk in Herberg de Gekroonde Leeuw. Met maar liefst 16 paar (32 deelnemers) was de eerste van twee v.v. Arum Maatklaverjasavonden prima bezet. In januari 2018 was het voor de laatste keer dat er 16 klaverjasmaten zich opgaven voor deze voor de v.v. Arum al lange traditie.

Schutjassen
In het 85 jarig bestaan van de club stond in 1958, nu 65 jaar geleden, het kaarten voor het eerst op het programma als winteractiviteit. Toen werd het op dezelfde avond georganiseerd als het helaas ter ziele gegane voetbalbiljarten. Het kaarten bestond overigens toen alleen uit Schutjassen. Pas in 1980 werd het kaarten gesplitst van het Biljarten en werd ook het Klaverjassen geïntroduceerd. Deelname was al die jaren individueel en 1 keer per seizoen. Sinds 1995 wordt er overigens alleen nog maar maatschut- & maatklaverjassen georganiseerd (en dat werd een succes). En sinds die tijd ook tweemaal per jaar (1 keer in Januari en 1 keer in Maart)
Het schutjassen wordt overigens de laatste decennia wegens te weinig animo niet meer georganiseerd. 
De laatste twee jaren werd het maatklaverjassen door de corona helaas niet georganiseerd. Hoewel het in 2020 nog net twee keer kon plaatsvinden. En vorig jaar werd er toch eind maart nog 1 keer georganiseerd. Toen waren Doeke en Aag Tolsma de winnaars!

Folkert en Meindert
Een gerenommeerd duo in de geschiedenis van het v.v. Arum Maatklaverjassen is ongetwijfeld het duo Folkert Brouwer en Meindert de Boer. Vaak in de prijzen en ook vele malen de winnaars. Hun laatste overwinning was overigens in januari 2019. Zij werden na een spannende strijd afgelopen vrijdag de terechte winnaars.(zie foto’s)
Organisator Berber van IJs, zij heeft sinds 2019 het stokje overgenomen van Hidde Reinsma die het daarvoor minimaal 20 jaar organiseerde, kon de overige prijzen uitdelen aan:
1e prijs Meindert de Boer en Folkert Brouwer
2e prijs Ruurd van Slageren & Tjeerd Epema
3e prijs Tim en Kevin Jaarsma
4e prijs Marjan de Jong en Ate de Jong
5e prijs Maria Bijlsma en Germ de Groot
6e prijs Martha de Boer en Sake Bosch
Poedel: Reimer Strikwerda en Jouke Kuipers
De volgende v.v. Arum klaverjasavond staat gepland op vrijdag 10 maart. Maar dat is ook een 35+ en Dames voetbalavond. Het bestuur zal kijken of er wordt uitgeweken wat betreft het klaverjassen. Bericht hierover volgt z.s.m.!

16 januari 2023