Clubavond donderdag 23 februari

Zoals al eerder aangekondigd, houdt de vv Arum een clubavond op donderdag 23 februari met medewerking van 3 sprekers van SC
Heerenveen, te weten Michiel de Boer, Eric Boersma en Ferry de Haan. De avond begint om 20.00 uur in de Trochreed van Herberg de Gekroonde Leeuw. Het bestuur van vv Arum nodigt alle sponsoren, club van 50 en kader- en leden uit om hierbij aanwezig te zijn (zie bijgevoegde Flyer)!
De inloop is vanaf 19.45 uur met een bakje koffie!
Op deze avond zal aan het einde ook nog een kleine quiz worden gehouden o.l.v. Michiel de Boer. Met een paar leuke s.c. Heerenveen prijzen!
14 februari 2023